Όροι Χρήσης

Γενικά

Ο διαδικτυακός τόπος www.taxinlesvos.gr ανήκει στην ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία “Οικονόμου Κ. – Χαραλαμπίδης Ι. Ο.Ε.” (στο εξής “εταιρία”) που έχει την έδρα της στο κέντρο της Μυτιλήνης και συγκεκριμένα στην οδό Αρίωνος 20.
Η χρήση του παρόντος ιστοχώρου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων τους οποίους παρακαλούμε να μελετήσετε με προσοχή. Η “εταιρεία” διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των κατωτέρω όρων χρήσης χωρίς προειδοποίηση στην περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο.

Δικαίωμα χρήσης του ιστοχώρου

Ο παρών διαδικτυακός τόπος απευθύνεται σε ενήλικες και γι’ αυτό τον λόγο απαγορεύεται η χρήση του από άτομα κάτω των 18 ετών. Η χρήση του παρόντα ιστοχώρου πρέπει να πραγματοποιείται μόνο για νόμιμους σκοπούς και με νόμιμο τρόπο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να παραβιάζει με πρόθεση ή χωρίς την Ελληνική ή διεθνή νομοθεσία. Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στον παρόντα ιστοχώρο λόγω κακής η αθέμιτης χρήσης του από τον χρήστη βαρύνει εκείνον δικαιούται δε η εταιρία να διεκδικήσει αποζημίωση.

Αποποίηση ευθύνης

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο προσφέρονται για ενημερωτικό και μόνο σκοπό και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την λήψη οικονομικών αποφάσεων ούτε υποκαθιστούν την απευθείας επικοινωνία με επαγγελματία λογιστή. Λόγω της πολυπλοκότητας της ελληνικής φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας αν έχετε κάποιο θέμα που απαιτεί τις υπηρεσίες μας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να μπορέσουμε από κοντά και μετά από προσεκτική ανάλυση όλων των δεδομένων να σας προσφέρουμε την κατάλληλη λύση. Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο του ιστοχώρου να είναι ενημερωμένο και όσο το δυνατόν πιο ακριβές. Παρ’ όλα αυτά για τους λόγους που αναφέραμε ανωτέρω, η “εταιρεία” δεν φέρει καμία ευθύνη από τυχόν ζημία οποιασδήποτε φύσης που μπορεί να προκύψει από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου στην πρόσβαση του οποίου προβαίνει ο χρήστης με δική του ευθύνη.

Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο του ιστοχώρου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά των άρθρων, αναλύσεων και άλλων κειμένων, των φωτογραφιών, εικόνων, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων και κάθε είδους αρχείου που είναι διαθέσιμο αποτελεί ιδιοκτησία της “εταιρείας” και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα και κατοχυρωμένα δικαιώματα τρίτων. Κατά συνέπεια απαγορεύεται οποιαδήποτε επεξεργασία, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, μετάφραση ή τροποποίηση του περιεχομένου του ιστοχώρου με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την ρητή έγγραφη συναίνεση της “εταιρείας”.